Teenused

Siseelektritööd
 • elektrikilpide komplekteerimine, paigaldus ja ühendamine
 • kaablite paigaldus ja ühendamine
 • pistikupesade, lülitite ja valgustite paigaldus
 • elektripõrandakütte paigaldus
 • elektrisüsteemide renoveerimine
 • kodumasinate elektrivõrguga ühendamine
 • elektrimootorite paigaldus ja ühendamine 
 • kliimaseadmete paigaldus, ühendamine ja hooldus
Välielektritööd
 • maakaablite paigaldus
 • piksekaitsesüsteemide rajamine
 • maanduspaigaldiste ehitus
 • tänavavalgustuse paigaldus
 • küttekaablite paigaldus jää ja lume sulatamiseks
 • päikesepaneelide paigaldus
Elektrikilbid
 • elektrikilpide koostamine ja komplekteerimine
 • generaatorite (RLA) kilpide koostamine
Nõrkvoolutööd
 • videovalvesüsteemide müük ja paigaldus (HIKVISION)
 • telekommunikatsiooni kaablite ja seadmete paigaldus ning ühendamine
Käit
 • elektripaigaldise käit ja käidukorraldus on kehtestatud elektriohutusseadusega ning on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja elektritöid kui ka muid töid
 • kontrollmõõtmiste teostamine

Renditeenus
 • ehitusaegsete voolukeskuste (kilpide) rent
 • objekti valvesüsteemide rent (videovalve + WiFi)